Kotwienie chemiczne

OFERTA / KOTWIENIE CHEMICZNE

KOTWIENIE CHEMICZNE

Oferujemy profesjonalne wykonawstwo zamocowań, takich jak kotwy chemiczne, rozprężne i samo podcinające. Zajmujemy się kotwieniem połączeń stalowych, naprawami i modernizacją budowli za pomocą kotew, a także przygotowaniem podłoża do kotwienia.

Kotwienie w betonie, jak również renowację i wymianę starych kotew realizujemy przy pomocy techniki chemicznej. Umożliwia ona uniknięcie naprężeń do podłoża w momencie kotwienia, co w bezpośredni sposób wpływa na przekazywanie obciążenia na podłoże za pośrednictwem sił przylegania.

Zastosowanie kotew chemicznych:

 • przy konstrukcjach stalowych i drewnianych
 • pustakach
 • żelbecie zbrojonym
 • żelbecie niezbrojonym
 • asfalcie
 • cegle
 • w betonie niezarysowanym
 • w betonie zarysowanym
 • podłożu kamiennym
 • podłożu skalnym

Zalety kotew chemicznych:

 • duże siły kotwienia przy niewielkich długościach wiązania
 • wysoka nośność mocowania
 • szczelność mocowania
 • brak naprężeń w podłożu
kotwienie chemiczne firma